Kupno sprzedaż spółek

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Kupno sprzedaż spółek .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to proste, co sprawia, że grono osób po prostu rezygnuje z tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i kwestii, które musi się zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę spółki, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Kupno sprzedaż spółek

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Kupno sprzedaż spółek .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób wycofuje się z tego pomysłu, ponieważ spis czynności i kwestii, które trzeba załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.