Kwestie rejestracji spółki z o.o. w Urzędzie Skarbowym

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Kwestie rejestracji spółki z o.o. w Urzędzie Skarbowym .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta i, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że rzesza osób odpuszcza realizację tego planu, bo obszar obowiązków i spraw, które trzeba załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej w skrócie, punktowo wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Kwestie rejestracji spółki z o.o. w Urzędzie Skarbowym

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Kwestie rejestracji spółki z o.o. w Urzędzie Skarbowym .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to proste, co sprawia, że rzesza osób zwyczajnie rezygnuje z tego projektu, ponieważ ogrom czynności i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.