Minimalne kapitały do założenia spółek

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Minimalne kapitały do założenia spółek .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że grono osób odpuszcza realizację tego planu, gdyż spis czynności i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest olbrzymi. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.