Nowe spółki Kraków

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Nowe spółki Kraków .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta i, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że spora liczba osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ spis czynności i kwestii, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obarczony kilkoma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.