Opłata od założenia spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Opłata od założenia spółki z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co sprawia, że spora liczba osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, gdyż ogrom czynności i formalności, które pasowałoby zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.