Opłaty od rejestracji spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Opłaty od rejestracji spółki z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W rzeczywistości nie jest to proste, co wpływa na to, że grono osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, bo obszar czynności i kwestii, które należy załatwić,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.