Opłaty przy rejestracji spółki z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Opłaty przy rejestracji spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, gdyż zakres zadań i zagadnień, które należy załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Opłaty przy rejestracji spółki z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Opłaty przy rejestracji spółki z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to proste, co sprawia, że wiele osób wycofuje się z tego celu, bo ogrom zadań i formalności, które należy zrealizować,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.