Pomoc przy sprzedaży spółek

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Pomoc przy sprzedaży spółek .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego celu, gdyż zbiór zadań i zagadnień, które powinno się zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.