Pomoc przy założeniu spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Pomoc przy założeniu spółki z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego pomysłu, z racji tego, że zbiór zadań i spraw, które trzeba załatwić,jest zniechęcający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.