Posrednictow w sprzedaży sp z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Posrednictow w sprzedaży sp z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że spora liczba osób po prostu rezygnuje z tego celu, ponieważ ogrom czynności i formalności, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej króciutko, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.