Procedura zakładania spółek osobowych

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Procedura zakładania spółek osobowych .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest błahostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego planu, z racji tego, że obszar obowiązków i zagadnień, które powinno się zrealizować,jest bardzo duży. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.