Procedura zakładania spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Procedura zakładania spółki z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co sprawia, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie rezygnuje z tego pomysłu, ponieważ zbiór czynności i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Procedura zakładania spółki z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Procedura zakładania spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego projektu, z racji tego, że ogrom czynności i spraw, które musi się zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.