Procedury zakładania spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Procedury zakładania spółki z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że wiele osób rezygnuje z tego celu, gdyż zbiór zadań i kwestii, które należy załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i adres firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.