Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowy rodzaj spółki, który zostanie zdefiniowany w Kodeksie Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółek z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. 

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:

  • brak barier wejścia,
  • szybka rejestracja elektroniczna,
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, 
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
  • brak statusu spółki publicznej,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów.