Przykładowa oferta na zakup spółki

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Przykładowa oferta na zakup spółki .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co sprawia, że spora liczba osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, z racji tego, że obszar zadań i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, punktowo wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.