Rejestracja następcy prawnego spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Rejestracja następcy prawnego spółki z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że wiele osób wycofuje się z tego projektu, ponieważ spis obowiązków i formalności, które musi się załatwić,jest przerażający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces jest obarczony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz adres spółki, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.