Rejestracja sp z o.o. w KRS

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Rejestracja sp z o.o. w KRS .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co powoduje, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego projektu, ponieważ obszar obowiązków i kwestii, które należy zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obarczony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Rejestracja sp z o.o. w KRS

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Rejestracja sp z o.o. w KRS .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że grono osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ zakres obowiązków i formalności, które musi się zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.