Rejestracja spółek w Krakowie

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Rejestracja spółek w Krakowie .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to proste, co powoduje, że spora liczba osób wycofuje się z tego projektu, ponieważ zbiór czynności i kwestii, które trzeba załatwić,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.