Rejestracja spółek

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Rejestracja spółek .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób wycofuje się z tego projektu, ponieważ zbiór obowiązków i kwestii, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Rejestracja spółek

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Rejestracja spółek .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to proste, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego planu, z racji tego, że spis obowiązków i kwestii, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.