Rejestracja spółki komandytowej

Jak wiadomo, spółka komandytowa jest osobowa spółką handlową, co pozwala ograniczyć odpowiedzialność komandytariusza. Powstaje ona w momencie dokonania wpisu do KRS. Jednak zanim nastąpi wpis, należy się do tego odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie umowy spółki, która powinna mieć formę aktu notarialnego. Najważniejszym formularzem do zgłoszenia spółki do KRS jest KRS–W1, do którego należy dołączyć następujące załączniki: KRS–WC, KRS-WK, KRS-WM. Wniosek o wpis do KRS może zostać podpisany jedynie przez jednego ze wspólników. Następnie zgłoszenie to powinno trafić do właściwego ze względu na siedzibę spółki Sądu Rejestrowego.

Wpis do KRS dokonywany jest na podstawie postanowienia sądu, po którego wydaniu, dane firmy trafiają od razu do systemu teleinformatycznego. Wpis podmiotu do KRS powoduje automatyczne przesłanie informacji do Krajowej Ewidencji Podatników i REGON.