Rejestracja spółki online

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Rejestracja spółki online .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co jest przyczyną, że grono osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego pomysłu, ponieważ zbiór czynności i spraw, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Rejestracja spółki online

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Rejestracja spółki online .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że wiele osób po prostu wycofuje się z tego celu, bo zbiór zadań i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.