Rejestracja spółki przez internet

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Rejestracja spółki przez internet .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że bardzo duża grupa osób rezygnuje z tego projektu, bo szereg obowiązków i formalności, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.