Rejestracja spółki przez internet

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Rejestracja spółki przez internet .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że spora liczba osób odpuszcza realizację tego planu, ponieważ zakres obowiązków i kwestii, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.