Rejestracja spółki w Urzędzie Wojewódzkim

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Rejestracja spółki w Urzędzie Wojewódzkim .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to proste, co powoduje, że spora liczba osób po prostu wycofuje się z tego pomysłu, gdyż zakres obowiązków i kwestii, które powinno się zrealizować,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Rejestracja spółki w Urzędzie Wojewódzkim

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Rejestracja spółki w Urzędzie Wojewódzkim .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co sprawia, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej rezygnuje z tego planu, z racji tego, że obszar obowiązków i kwestii, które musi się zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.