Rejestracja spółki z o.o. 2013

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Rejestracja spółki z o.o. 2013 .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że wiele osób odpuszcza realizację tego planu, bo ogrom czynności i spraw, które powinno się załatwić,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Rejestracja spółki z o.o. 2013

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Rejestracja spółki z o.o. 2013 .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego celu, ponieważ obszar obowiązków i zagadnień, które należy załatwić,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obciążony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są tak samo ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.