Rejestracja spółki z o.o. Bielsko-Biała

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Rejestracja spółki z o.o. Bielsko-Biała .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, z racji tego, że szereg obowiązków i kwestii, które pasowałoby załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Rejestracja spółki z o.o. Bielsko-Biała

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Rejestracja spółki z o.o. Bielsko-Biała .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego pomysłu, ponieważ spis zadań i zagadnień, które powinno się załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.