Rejestracja spółki z o.o. koszt

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Rejestracja spółki z o.o. koszt .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że spora liczba osób rezygnuje z tego projektu, z racji tego, że zbiór czynności i kwestii, które powinno się załatwić,jest niepokojący. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Rejestracja spółki z o.o. koszt

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Rejestracja spółki z o.o. koszt .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, z racji tego, że zbiór obowiązków i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.