Rejestracja spółki z o.o. o

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Rejestracja spółki z o.o. o .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to proste, co sprawia, że rzesza osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego pomysłu, bo zakres czynności i spraw, które pasowałoby załatwić,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej w skrócie, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.