Rejestracja spółki z o.o. o

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Rejestracja spółki z o.o. o .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że grono osób najzwyczajniej rezygnuje z tego celu, bo obszar zadań i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obarczony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.