Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Rejestracja spółki z o.o. przez internet .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, ponieważ zakres obowiązków i spraw, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.