Rejestracja spółki z o.o. w GUS

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Rejestracja spółki z o.o. w GUS .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W życiu realnym nie jest to proste, co jest przyczyną, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, bo zbiór zadań i zagadnień, które powinno się zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.