Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Rejestracja spółki z o.o. w KRS .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W życiu realnym nie jest to proste, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób rezygnuje z tego celu, gdyż spis obowiązków i kwestii, które powinno się zrealizować,jest przerażający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Rejestracja spółki z o.o. w KRS .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest błahostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że rzesza osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, z racji tego, że szereg czynności i zagadnień, które pasowałoby załatwić,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obarczony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.