Rejestracja spółki z o.o. w urzędzie skarbowym od 2012 roku

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Rejestracja spółki z o.o. w urzędzie skarbowym od 2012 roku .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że spora liczba osób po prostu rezygnuje z tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i zagadnień, które pasowałoby załatwić,jest niepokojący. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.