Rejestracja spółki z o.o.

Każda osoba, która planuje założenie własnej działalności gospodarczej na pewno zdaje sobie sprawę z tego, jak męczący i czasochłonny okazuje się cały proces rejestrowania spółki. Każda ze spółek wiążę się z licznymi formalnościami. Skupmy się zatem na spółce z o.o., a więc spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którą może założyć zarówno jedna, jak i więcej osób.

Aby spółka z o.o. mogła powstać, przedsiębiorca musi przebrnąć przez kilka etapów, które rozpoczyna sporządzenie i podpisanie umowy spółki. W dokumencie tym należy zawrzeć informacje takie, jak nazwa, siedziba, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, informacje o wspólnikach i udziałach. Następnie wspólnicy są zobowiązani do tego, aby wnieść wkłady, który może mieć postać pieniężną albo niepieniężną, czyli aport.

Osoby wchodzące w skład zarządu spółki mają obowiązek, aby fakt założenia spółki zgłosić do odpowiedniego Sądu Rejestrowego. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć także umowę, oświadczenie o pokryciu wkładów, listę wspólników oraz wzory ich podpisów.

W momencie, gdy spółka w ciągu 6 miesięcy od zawiązania nie zostanie zgłoszona do Sądu Rejestrowego, wówczas umowa spółki ulegnie rozwiązaniu.