Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest łatwa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że wiele osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, gdyż szereg zadań i spraw, które należy zrealizować,jest niepokojący. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że spora liczba osób po prostu wycofuje się z tego planu, bo ogrom zadań i formalności, które powinno się zrealizować,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej króciutko, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.