Jak wygląda wyrejestrowanie spółki wpisanej do KRS?

Wyrejestrowanie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga m.in. przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Podstawowym celem likwidacji jest zamknięcie firmy, zakończenie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku.

Likwidatorzy mają za zadanie złożyć wniosek wraz z dodatkowymi załącznikami oraz dowodem dokonania opłaty sądowej i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Formularz składany jest w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały i zawiera dodatkowe załączniki takie, jak fakt otwarcia likwidacji, zgoda osób ustanowionych jako likwidatorzy, zatwierdzony bilans oraz wniosek o publikację ogłoszenia.

Ponadto, do Urzędu Skarbowego składane zostają także formularze NIP-8, VAT-R oraz VAT-Z.

Drugi wniosek przesłany do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera sprawozdanie likwidacyjne oraz finansowe, protokół potwierdzający zatwierdzenie przez walne zgromadzenie powyższych pism, uchwałę o wyznaczonym przechowawcy ksiąg i dokumentów oraz oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych.

Zasady bezpiecznego zakupu spółki

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się opcja zakupu gotowych spółek. Nic w tym dziwnego, ponieważ rozwiązanie to pozwala potencjalnym przedsiębiorcom pominąć wszelkie skomplikowane formalności, jak również zaoszczędzić stres, który w odniesieniu do urzędów i wniosków jest w większości przypadków na wysokim poziomie. Prócz tego zakup gotowej spółki pozwala rozpocząć działalność już z dnia na dzień, a więc znacznie krócej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnej rejestracji spółki.

Decydując się na zakup gotowej spółki, konieczne jest to, aby bardzo dokładnie przeanalizować dostępne oferty oraz, aby odpowiednio przejść przez ową procedurę.

Tak więc, poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które z pewnością pomogą Państwu bezpiecznie dokonać zakupu spółki. Oto one:
– Upewnij się, że firma z której usług chcesz skorzystać, prowadzi sprzedaż spółek już co najmniej kilka lat.
– Sprawdź czy interesująca Cię spółka jest czysta od zadłużeń (można poprosić o notarialne potwierdzenie).
– Sprawdź czy na pewno będziesz pierwszym właścicielem spółki (możesz to sprawdzić, uzyskując odpis z KRS).
– Sprawdź czy nabywana przez Ciebie spółka jest podatnikiem VAT, gdyż jak się okazuje – samodzielna rejestracja spółki w tym rejestrze jest bardzo pracochłonna i czasochłonna.
– Sprawdź czy dana spółka ma prowadzoną księgowość. Warto wiedzieć, że mimo czystej historii, spółki są zobowiązane do terminowego składania zerowych deklaracji do ZUS i US.
– Sprawdź czy dana firma pomoże Ci wywiązać się z wszelkich formalności, aby dana spółka mogła zacząć funkcjonować.

Zgromadzenie wspólników – czym jest i jak wygląda?

Zgromadzenie wspólników to stworzony przez przedstawicieli przedsiębiorstwa organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do kompetencji uprawnionych osób zaliczyć można podejmowanie decyzji oraz sporządzanie uchwał. Sprawy, które wymagają potwierdzenia pisemnego uregulowane są ustawami oraz umową podmiotu gospodarczego. Specyfiką tego organu jest to, że brak jest obowiązku osobistego udziału, a także prawa wspólników, którzy mogą podejmować decyzję w formie pisemnej na zgromadzeniu oraz poza nim.

Spotkanie zwoływane jest w formie listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być również wysłane pocztą elektroniczną. Bez względu jednak na formę w zaproszeniu musi zawierać dokładnie datę oraz godzinę, a także szczegółowy porządek obrad.

Wyróżnia się tzw. zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne, z czego pierwsze odbywa się 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu podsumowania z działalności spółki, sporządzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium członkom organów firmy. Nadzwyczajne natomiast następuje z chwilą, gdy stanowi tak statut biznesu lub uprawnione do tego organy uznają to za wskazane.