Jak powiedzieć w firmie “odchodzę”?

Jednym z najtrudniejszych momentów w pracy jest poinformowanie szefa o rezygnacji ze stanowiska. Czasami ciężko bowiem przewidzieć jak zareaguje.

Decyzja o zmianie pracy zawsze niesie za sobą emocje. Jeśli dodamy do tego konieczność rozmowy z szefem to sytuacja staje się naprawdę stresująca. Przygotowując się do niej, warto pamiętać o kilku zasadach:

  • Pierwszeństwo szefa – o Twojej decyzji szef powinien dowiedzieć się jako pierwszy, najlepiej zaraz po podpisaniu przez Ciebie listu intencyjnego z nowym pracodawcą. Da mu to czas na rozpoczęcie rekrutacji na Twojego następcę.
  • KOD – podczas rozmowy mów konkretnie (K), bądź opanowany i nie daj się ponieść pozytywnym i negatywnym emocjom (O) oraz zachowaj się jak prawdziwy dyplomata mówiąc o powodach Twojej decyzji (D).
  • Podziękuj za współpracę – rozmowa z szefem to doskonała okazja na podziękowanie za współpracę oraz wszystkie biznesowe lekcje i wskazówki, które Ci przekazał.
  • Doprecyzuj szczegóły – potwierdź z szefem swój okres wypowiedzenia oraz doprecyzuj możliwość wykorzystania w tym czasie urlopu. Pamiętaj również o zapewnieniu, że do ostatniego dnia w pracy będziesz rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i dotrzymaj obietnicy.  

Ważne zmiany dla spółek 2019

Od 2019 roku wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogli zdalnie podejmować uchwały. Dzięki temu możliwe stanie się podejmowanie uchwał na odległość w trybie obiegowym.
Doprecyzowana została też procedura związana z rezygnacją ostatniego członka Zarządu bądź Rady Nadzorczej. Będzie on zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Wspólników, co będzie skutkowało natychmiastowym powołaniem nowego składu Zarządu.

W przypadku spółek partnerskich nowela zakłada, że prócz partnerów w skład spółki mogą wchodzić osoby trzecie.

Opracowane zostały reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na rzecz dywidendy w przypadku gdy spółka osiągnie stratę bądź nie osiągnie zysku w określonej wysokości. Ponadto skróceniu do 5 lat został okres obowiązkowego gromadzenia i przechowywania zatwierdzania sprawozdań finansowych (aktualnie obowiązek ten jest bezterminowy).

Istotną zmianą jest także umożliwienie składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów, które mają jednorodny charakter i zostały zawarte przez podatnika w przeciągu miesiąca.

Odwołanie członka zarządu

Podczas funkcjonowania spółki z o.o. może dojść do konfliktu pomiędzy wspólnikami. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie o to jak odwołać członka Zarządu, i czy w ogóle istnieje taka możliwość. W przypadku gdy kwestii odwoływania członków Zarządu nie określa umowa spółki wówczas zgodnie z Kodeksem spółek handlowych osobę taką można odwołać wyłącznie z ważnych powodów. Co jednak powinniśmy rozumieć pod pojęciem „ważny powód”?

Z punktu widzenia wspólników każdy powód może być ważny. Warto jednak podkreślić, że nie można za niego uznać utratę zaufania lub inne nieracjonale pobudki.

Do przykładów ważnych powodów dla odwołania wspólnika możemy zaliczyć:
– naruszenie umowy spółki,
– istotne naruszenie przepisów przy prowadzeniu spraw spółki,
– długą chorobę,
– utratę określonych uprawnień zawodowych,
– skazanie członka zarządu za przestępstwa,
– potrzebę zmniejszenia liczby członków Zarządu ze względów finansowych lub organizacyjnych,
– konflikt osoby odwołanej z pozostałymi członkami Zarządu.