Finansowanie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie swojej firmy bardzo często pytają o to jak finansować działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Pytanie to wydaje się jak najbardziej zrozumiałe zwłaszcza w przypadku spółek o minimalnym kapitale zakładowym (5 tysięcy złotych). Tak mała suma wyczerpuje się bowiem bardzo szybko. Tylko co dalej?

Wyróżniamy co najmniej dwie opcje finansowania spółki. Są nimi dopłaty oraz pożyczki.

Dopłata to obowiązek wspólnika wynikający z umowy spółki. Zagadnienie to należy jednak wcześniej uregulować w danym dokumencie. Należy sprecyzować także maksymalną granicę dopłat.
Dopłaty podlegają zwrotowi na podstawie uchwały wspólników. Są także nisko oprocentowane. Ponadto nie powodują problemów z regulacją cienkiej kapitalizacji oraz nie stanowią dla spółki przychodu.

Pożyczka to najpopularniejsza metoda finansowania spółki z o.o. Polega ona na tym, że jednak strona daje pieniądze, a druga zwraca je wraz z prowizją i odsetkami w wyznaczonym terminie zazwyczaj w formie ratalnej. Pożyczka przede wszystkim jest elastyczna, co oznacza że można ją szybko wypłacić oraz zwrócić. Nie trzeba w tym celu także ingerować w umowę spółki.

Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

Czeka Cię rozwód? Stresujesz się, co stanie się z Twoimi udziałami? Sprawa jest prosta, ale wymaga od nas zwrócenia uwagi na kilka kwestii.

Zawsze na początku pojawia się pytanie, czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest tylko osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? Na początku musimy zastanowić się kiedy udziały zostały nabyte, czy było to w trakcie trwania małżeństwa, czy przed zawarciem związku. Jeżeli małżonek nabył udziały przed zawarciem związku małżeńskiego to stanowią one jego prywatna własność. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca nabywa udziały w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale z majątku osobistego np. z darowizny od rodziców. W tym przypadku również udziały w spółce stanowią jego własność. Natomiast, jeśli zostały one nabyte w trakcie trwania związku z pieniędzy pochodzących ze wspólnego źródła, będą podlegać podziałowi.

Udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pieniężnych pochodzących ze wspólnego majątku, wchodzą w skład tego majątku i w trakcie rozwodu podlegają podziałowi. Formalnie tylko jeden małżonek jest widoczny jako wspólnik, jednak to nie oznacza, że udziały stanowią jego własność. 

Kontrola w spółce z o.o.

Spółka z o.o. to podmiot gospodarczy, który może być kontrolowany indywidualnie – np. przez wspólnika, który podejrzewa nieprawidłowości w jego prowadzeniu. Takie prawo przysługuje mu na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z tymi przepisami, kontrola może być również przeprowadzona przez Radę Nadzorczą spółki, lub komisję rewizyjną. Powołanie takich organów jest konieczne dla spółek, które składają się przynajmniej z 25 wspólników a ich kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 złotych. Bywa, że w takich przypadkach umowa spółki wyłącza lub ogranicza prawo indywidualnej kontroli wspólników.

W jaki sposób udziałowiec może dokonać kontroli w spółce?
Istnieją trzy podstawowe narzędzia które mogą być wykorzystane do kontroli. Wspólnik może przeglądać księgi rachunkowe i dokumenty firmy, a także sporządzić bilans na własny użytek. Innym wyjściem może być żądanie wyjaśnień od zarządu spółki.
Co ciekawe, wspólnik może dokonywać kontroli wspólnie z inną, upoważnioną do tego osobą. Asysta osoby dysponującej wiedzą np. w temacie księgowości, może być szczególnie przydatna w momencie kontroli ksiąg i dokumentów.