Rejestracja w KRS spółki z o.o.

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Rejestracja w KRS spółki z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że rzesza osób najzwyczajniej wycofuje się z tego celu, z racji tego, że szereg zadań i spraw, które trzeba załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Rejestracja w KRS spółki z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Rejestracja w KRS spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co sprawia, że grono osób rezygnuje z tego celu, z racji tego, że zbiór zadań i spraw, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.