Rejestrowanie sp z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Rejestrowanie sp z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego planu, ponieważ ogrom czynności i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej króciutko, punktowo wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Rejestrowanie sp z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Rejestrowanie sp z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to proste, co powoduje, że wiele osób po prostu odpuszcza realizację tego celu, gdyż szereg zadań i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.