Skup i sprzedaż spółek z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Skup i sprzedaż spółek z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co powoduje, że spora liczba osób najzwyczajniej rezygnuje z tego celu, gdyż szereg czynności i kwestii, które trzeba zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Skup i sprzedaż spółek z o.o.

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Skup i sprzedaż spółek z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że grono osób po prostu wycofuje się z tego pomysłu, z racji tego, że ogrom czynności i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest wielki. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej skrótowo, punktowo wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.