Sp z o.o. sprzedam

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Sp z o.o. sprzedam .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to takie łatwe, co powoduje, że spora liczba osób wycofuje się z tego celu, gdyż spis zadań i formalności, które musi się załatwić,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Sp z o.o. sprzedam

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Sp z o.o. sprzedam .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób najzwyczajniej wycofuje się z tego celu, gdyż szereg czynności i kwestii, które powinno się zrealizować,jest zniechęcający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obciążony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.