Spółka sa sposób założenia

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Spółka sa sposób założenia .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że wiele osób zwyczajnie rezygnuje z tego celu, gdyż zakres czynności i kwestii, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.