Spółka z o.o. sprzedaż Warszawa

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Spółka z o.o. sprzedaż Warszawa .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co sprawia, że wiele osób odpuszcza realizację tego pomysłu, bo zakres czynności i spraw, które musi się załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obciążony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Spółka z o.o. sprzedaż Warszawa

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Spółka z o.o. sprzedaż Warszawa .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to proste, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej wycofuje się z tego pomysłu, z racji tego, że ogrom zadań i kwestii, które należy załatwić,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.