Spółka z o.o. zakładanie

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Spółka z o.o. zakładanie .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że rzesza osób wycofuje się z tego pomysłu, bo zbiór obowiązków i formalności, które trzeba zrealizować,jest niepokojący. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Spółka z o.o. zakładanie

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Spółka z o.o. zakładanie .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co sprawia, że spora liczba osób po prostu wycofuje się z tego planu, ponieważ ogrom obowiązków i formalności, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę spółki, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.