Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia Założenie

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia Założenie .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że spora liczba osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego pomysłu, ponieważ obszar czynności i zagadnień, które należy zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obciążony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.