Spółkę sprzedam Śląsk

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Spółkę sprzedam Śląsk .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że wiele osób wycofuje się z tego projektu, bo szereg czynności i spraw, które powinno się zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Spółkę sprzedam Śląsk

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Spółkę sprzedam Śląsk .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to proste, co jest przyczyną, że rzesza osób po prostu wycofuje się z tego planu, z racji tego, że ogrom zadań i spraw, które musi się załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.