spółkę z o.o. sprzedam

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie spółkę z o.o. sprzedam .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że rzesza osób zwyczajnie rezygnuje z tego celu, z racji tego, że szereg obowiązków i kwestii, które musi się zrealizować,jest zniechęcający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.