spółkę z o.o. sprzedam

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi spółkę z o.o. sprzedam .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to proste, co jest przyczyną, że spora liczba osób najzwyczajniej wycofuje się z tego celu, gdyż zbiór czynności i formalności, które musi się załatwić,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i adres firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.