Spółki do kupna

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Spółki do kupna .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej rezygnuje z tego celu, bo zakres obowiązków i formalności, które powinno się zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i adres firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.