Spółki gotowe

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Spółki gotowe .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej rezygnuje z tego projektu, gdyż zakres czynności i formalności, które trzeba załatwić,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.