Spółki jaką założyć

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Spółki jaką założyć .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że wiele osób wycofuje się z tego pomysłu, bo obszar zadań i spraw, które pasowałoby zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces jest obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.